Thông báo khai trương hoạt động Bản Việt Diễn Châu