Thông báo mới nhất về vụ tạm ngừng tách thửa ở Nha Trang

Theo văn bản thông báo số 1188/TB-UBND ngày 26-9, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Khánh Hòa và Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Nha Trang phối hợp tạm dừng việc tách thửa cho đến khi Quyết định quy định tách thửa mới của UBND tỉnh Khánh Hòa được ban hành.

Tuy nhiên, UBND TP Nha Trang cũng đề nghị Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Nha Trang cân nhắc việc giải quyết tách thửa theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Không để xảy ra trường hợp phân lô bán nền sai quy định, lưu ý phải bảo đảm thực hiện đúng điều 75a Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Trong trường hợp cần thiết để lấy ý kiến của các ngành chuyện môn thuộc UBND thành phố Nha Trang thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại Nha Trang có văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND xã để được phối hợp thực hiện.

Tình trạng phân lô bán nền ở Nha Trang ở khu vực đồi núi tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa xảy ra phổ biến ở xã Phước Đồng, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Ngọc Hiệp (TP Nha Trang). UBND TP Nha Trang có văn bản yêu cầu “tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa”.

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại TP Nha Trang đã có văn bản nêu rõ: “Tạm dừng việc tách thửa đối với các trường hợp có bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung hay tạm dừng tất cả các trường hợp tách thửa trên địa bàn thành phố Nha Trang cho đến khi có quyết định tách thửa mới được ban hành”.

Theo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại Nha Trang, đến nay các quy định của UBND tỉnh về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hiệu lực thi hành nên đơn vị không có cơ sở để từ chối giải quyết tách thửa đất của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất.


Tin, ảnh: Kỳ Nam