Tiền Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Antshell ở huyện Châu Thành

Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện theo chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao, sau khi rà soát nắm tình hình thực tế những đơn vị đủ điều kiện, Ban Thường Vụ LĐLĐ huyện Châu Thành tiến hành tuyên truyền điều lệ Công đoàn Việt Nam, vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Hoàng Khắc Tinh (bìa phải, hàng đầu), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, đến tham dự lễ

Qua thực hiện các bước theo qui định của điều lệ Công đoàn, ngày 22-12, LĐLĐ huyện Châu Thành tổ chức lễ kết nạp 20 công nhân lao động tiêu biểu của Công ty TNHH Antshell (xã Long Hưng, huyện Châu Thành) vào tổ chức Công đoàn và công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH AntShell.

Đến tham dự lễ có ông Hoàng Khắc Tinh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang; ông Trương Thanh Hòa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành và bà Huỳnh Thị Kim Sa, Giám đốc Công ty TNHH AntShell.

Ông Trương Thanh Hòa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành, trao quyết định cho ban chấp hành lâm thời

Tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện Châu Thành, đã triển khai quyết định của LĐLĐ huyện kết nạp 20 công nhân lao động tiêu biểu của công ty vào tổ chức Công đoàn Việt Nam và công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH AntShell, triển khai quyết định chỉ định ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời với 3 thành viên. Ông Nguyễn Nhựt Trường Duy được chỉ định giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phát biểu với công nhân lao động tham dự lễ, ông Trương Thanh Hòa đề nghị ban chấp hành quan tâm thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động, chấp hành tốt nội quy làm việc của công ty.

Ông Đỗ Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện Châu Thành, triển khai quyết định kết nạp đoàn viên thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Antshell

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích để công nhân lao động tham gia, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; cùng với ban giám đốc tham gia quản lý và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Bà Huỳnh Thị Kim Sa hứa sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới theo chỉ đạo của các cấp Công đoàn.


Tin – ảnh: Thanh Hiền