Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena hợp tác với Absolute Hotel Services