Toàn thắng 3-0 trước Malaysia: Nhiệt huyết và kinh nghiệm nâng bước tuyển Việt Nam