Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Chính phủ với các địa phương

Ngày 3-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khái quát tình hình trong nước và thế giới năm 2022. Trong đó nhấn mạnh bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường, phức tạp, một số vấn đề xuất hiện chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nêu rõ chúng ta đã đoàn kết, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, kết luận của trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã cùng các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược vắc-xin, đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát được đại dịch COVID-19. Từ giữa tháng 3-2022, Việt Nam đã mở cửa toàn bộ nền kinh tế với tinh thần phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã đổi mới cách làm, không dàn trải, xác định trình tự ưu tiên, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Ngoài ra, Chính phủ đã thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tại các địa phương và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế – xã hội đất nước phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến một số điểm sáng về tăng trưởng GDP 8,02%, thu nhập bình quân đầu người, kim ngạch xuất, nhập khẩu; xuất khẩu nông sản; thu ngân sách nhà nước; vốn FDI thực hiện; số doanh nghiệp thành lập mới.

Hội nghị thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Ảnh: Nhật Bắc

Công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm trong năm 2022. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chú trọng hơn. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những kết quả đạt được của năm 2022 cao hơn năm 2021 là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ đã thẳng thắn chỉ rõ bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức. Những hạn chế, bất cập nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Đối với năm 2023, Thủ tướng cho biết đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Chính phủ nỗ lực triển khai các nhiệm vụ năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, và đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, sản phẩm lượng hóa được cụ thể, rõ ràng, cân đong, đo, đếm được. Bên cạnh đó, tranh thủ thời cơ, vận hội, “biến nguy thành cơ”, tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh và những vấn đề căn cơ, lâu dài.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2022 đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, khó khăn, nhạy cảm kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, nhất là 6 ngân hàng yếu kém, 8/12 doanh nghiệp, dự án thua lỗ, các nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Long Phú I, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn… Quyết tâm, quyết liệt chấn chỉnh, lành mạnh hóa các thị trường tín dụng, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…


Minh Chiến