TP HCM “chốt” số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

UBND TP HCM vừa có thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão – năm 2023.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 từ thứ sáu ngày 20-1-2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ năm, ngày 26-1-2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111, Bộ Luật Lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 trong thời gian 7 ngày; Ảnh: Hoàng Triều

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết nguyên đán bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng là công chức, viên chức, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ Tết nguyên đán như sau:: lựa chọn 1 ngày cuối năm Nhâm Dần và 4 ngày đầu năm Quý Mão; hoặc 3 ngày cuối năm Nhâm Dần và 2 ngày đầu năm Quý Mão.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết nguyên đán cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1, Điều 112, Bộ Luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kể tiếp theo quy định tại khoản 3, Điều 111, Bộ Luật Lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết nguyên đán cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ nêu trên.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận – huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở, hướng dẫn treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân; bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.


PHAN ANH