TP HCM: Dừng dự án xây cầu đường Bình Tiên theo hình thức BT

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký công văn khẩn chấp thuận chủ trương dừng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) theo đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ động thông tin cho các nhà đầu tư về chủ trương đối với dự án; hoàn thành trước ngày 20-9-2022; chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan đề xuất phương án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên theo đúng quy định; tham mưu UBND thành phố trước ngày 30-9-2022.

Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu, dự thảo Công văn của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc dừng thực hiện dự án; hoàn thành trước ngày 25-9-2022.

Năm 2012, dự án được động thổ. Khu đất giải tỏa trên đường Cây Sung (quận 8, TP HCM) nằm trong dự án cầu đường Bình Tiên để không nhiều năm nay, khá nhếch nhác. Ảnh: Thu Hồng

Dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên kéo dài từ nút giao An Lập (Quốc lộ 1) đến đường Nguyễn Văn Linh với tổng chiều dài là 3.219m với 926,6m cầu và 2.292m đường.

Điểm đầu dự án là nút giao đường Bình Tiên với đường Phạm Văn Chí hiện hữu (quận 6); điểm cuối kết nối vào đường Nguyễn Văn Linh (tại điểm giao với Quốc lộ 50 mới đang triển khai xây dựng) thuộc huyện Bình Chánh.

Tổng mức đầu tư theo dự án BT được duyệt điều chỉnh theo Quyết định 1395 ngày 10-4-2018 của UBND thành phố là khoảng 2.607 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với dự án này, trải qua các thời kỳ, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp thu hút đầu tư, tham mưu xin Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án, phê duyệt dự án đầu tư, chỉ định nhà đầu tư, thương thảo đàm phán hợp đồng với các nhà đầu tư và ký kết được thỏa thuận đầu tư… với mong muốn khởi công nhanh chóng dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực.

Tuy nhiên, do Chính phủ có chủ trương tạm dừng các dự án BT từ ngày 1-1-2018 để ban hành Nghị định mới về thanh toán các dự án BT, thành phố đã tạm ngưng triển khai một thời gian để rà soát lại toàn bộ pháp lý dự án, đảm bảo chặt chẽ, không để thất thoát theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình rà soát nhận thấy nhiều khó khăn vướng mắc liên quan. Do đó, nếu áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư có thể chưa đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý.

Ngoài ra, theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải, nếu tiếp tục thực hiện theo kết quả chỉ định trước đây thì phải điều chỉnh dự án (bổ sung quỹ đất thanh toán như vị trí, diện tích, quy hoạch, mật độ và giá trị quyền sử dụng đất), điều chỉnh quyết định chỉ định nhà đầu tư (cập nhật bổ sung quỹ đất thanh toán và các nội dung khác theo quy định).

Mặt khác, việc sử dụng ngân sách thành phố để hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư tạm ứng là không phù hợp Nghị định 63/2018 của Chính phủ (dự án BT chỉ được thanh toán bằng quỹ đất).

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND thành phố chấm dứt triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên theo hình thức hợp đồng BT theo các pháp lý trước đây.


PHAN ANH