T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines và Đường sắt Việt Nam