T&T Group ủng hộ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư “ Ngày mai tươi sáng”