Tương ớt phở Chin-su góp phần “thổi bùng” vị phở trong “Ngày của phở”