Viber là một trong những ứng dụng tin nhắn tối ưu cho người dùng Việt