VIDEO: Bất ngờ lời khai của 2 bị cáo vụ bạo hành bé 8 tuổi ở Bình Thạnh

VIDEO: Bất ngờ lời khai của 2 bị cáo vụ bạo hành bé 8 tuổi ở Bình Thạnh


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ