VIDEO: Bị hại vụ Alibaba nói gì sau khi tòa tuyên án?

VIDEO: Bị hại vụ Alibaba nói gì sau khi tòa tuyên án?


Thực hiện: HUẾ XUÂN – MỸ UYÊN