VIDEO: Buổi trình diễn nhạc kèn đặc biệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

VIDEO: Buổi trình diễn nhạc kèn đặc biệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ