VIDEO: Công việc đầu tiên của chiến sĩ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

VIDEO: Những công việc đầu tiên của chiến sĩ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ