Oldpharma Đang Tìm Kiếm Vốn Đầu Tư 380K USD Do FasterCapital Hậu Thuẫn

CIRCULAR ECONOMY WINNING STRATEGY

Khởi nghiệp Morocco

Fes, Fes-Boulemane Ngày 10 tháng 11 năm 2023 – Trong các cuộc họp vào năm 2012 với các cộng đồng địa phương ở khu vực Fès Boulemane của Maroc, trong các sự kiện có tên “Symposium du terroir”, người ta nhận thấy rằng việc tiếp thị các sản phẩm địa phương đang bị đình trệ. Tình trạng này là do thiếu hoặc sử dụng kém các sản phẩm hoặc tài nguyên tự nhiên, dẫn đến suy yếu nền kinh tế và gia tăng hiện tượng di cư nông thôn.

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển kỹ thuật sâu rộng với trường Đại học USMBA tại Fez, start-up Morocco Oldpharma đang cách mạng hóa việc sử dụng tài nguyên tự nhiên bằng cách sản xuất 4 sản phẩm phụ theo mô hình kinh tế tuần hoàn, bao gồm than hoạt tính: Carbo’Circul, cũng như gia vị thực phẩm, phân xanh và vitamin E.

Bằng cách giảm sử dụng nguyên liệu thô, việc tái chế hoặc kinh tế tuần hoàn này cho phép nông nghiệp cạnh tranh và bền vững đáng kể, với lượng phát thải carbon giảm xuống gần bằng không và tạo ra công ăn việc làm xanh cho phụ nữ. Than hoạt tính, sản phẩm “cờ đầu” để giảm căng thẳng nguồn nước, được sản xuất với tốc độ 100 tấn mỗi chiến dịch, cho phép xử lý và tái chế lượng nước ô nhiễm trung bình khoảng 1 tỷ đến 2,5 tỷ lít nước. Điều này tương đương với 2 đô thị hoàn toàn trong khu vực.

Nhóm đã thiết kế một dự án hoàn toàn sinh thái trong mọi khía cạnh, tái chế chất thải và hoạt động bằng tấm quang điện, do đó đặt ra một ví dụ cho các nhà ô nhiễm công nghiệp…

Đây là một mô hình kinh tế cho tất cả các nước châu Phi và cho nhiều nước ở châu Âu và Mỹ, nơi loại chất thải thực vật này được tìm thấy.
“Kinh tế tuần hoàn là một chiến lược thắng lợi đáng kể”

https://www.linkedin.com/posts/activity-7120463766583922688–n6s?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://fastercapital.com/news/oldpharma-seeking-a-capital-of-380k-backed-by-fastercapital.html

Liên hệ báo chí

OLDPHARMA

oldpharmamaroc@gmail.com

+212663724155

98 LOTIS CALIFORNIE ROUTE AIN CHKEF

https://technoterroirmaroc.jimdofree.com/

Nguồn: Oldpharma