Giải thưởng Lãnh đạo Xanh và Báo cáo Tính bền vững Doanh nghiệp được trao cho Faraday Technology Corp. tại Giải thưởng Doanh nghiệp Chịu trách nhiệm Châu Á 2023

SINGAPORE, 18 tháng 9 năm 2023 – Giải thưởng Doanh nghiệp Chịu trách nhiệm Châu Á (AREA) năm 2023 vinh dự tôn vinh 78 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nghiệp xuất sắc vì đã đi đầu trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm. Do Tổ chức phi chính phủ hàng đầu khu vực Enterprise Asia tổ chức, AREA là chương trình công nhận uy tín nhất để ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức trong việc tạo ra văn hóa lòng trắc ẩn, liêm chính và trở thành công dân doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. AREA phục vụ như một huy hiệu xuất sắc để thúc đẩy đổi mới và chia sẻ thực tiễn tốt nhất cho các tổ chức và thế giới nói chung.

Faraday Technology Corp. (Faraday) là một trong những công ty được trao tặng Giải thưởng Lãnh đạo Xanh và Báo cáo Tính bền vững Doanh nghiệp. Faraday là nhà cung cấp thiết kế ASIC và bộ vi xử lý silicon hàng đầu không sở hữu nhà máy, được thành lập vào năm 1993, là nhà cung cấp ASIC châu Á đầu tiên.

Đối với Giải thưởng Báo cáo Tính bền vững Doanh nghiệp, “Niềm vui và công việc hài hòa, phát triển cuộc sống xanh và hợp tác vì sự xuất sắc” là triết lý kinh doanh bền vững của Faraday. Công ty coi Quản trị Doanh nghiệp, Chiến thắng Vinh quang cùng Đối tác của chúng tôi, Tính bền vững Môi trường, Nơi làm việc Thân thiện và Tham gia Xã hội là chương trình nghị sự chính cho các hoạt động CSR của mình. Cùng các bên liên quan, công ty hợp tác và cùng nhau theo đuổi tăng trưởng bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội trong dài hạn.

Là một công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hàng đầu thế giới, nhân tài không chỉ là tài sản của công ty mà còn là nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững của nó. Vì vậy, chiến lược then chốt của Faraday cho CSR là cung cấp một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và lành mạnh nơi nhân viên được tôn trọng và đối xử có phẩm giá. Công ty cũng nỗ lực hỗ trợ nhân viên đạt được cân bằng công việc – cuộc sống và cung cấp lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh.

Faraday liên tục phát triển các giải pháp thiết kế tiết kiệm điện năng để giảm mức tiêu thụ năng lượng của sản phẩm và góp phần bảo tồn năng lượng và giảm thiểu carbon. Hơn nữa, Faraday liên tục xem xét và cải thiện các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh như công nghệ, chất lượng, giao hàng, tác động môi trường, quyền con người, an toàn và sức khỏe thông qua đánh giá nhà cung cấp. Công ty tận tâm xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn thân thiện với môi trường và bền vững để cung cấp các sản phẩm đáp ứng khách hàng.

Để thực hiện chiến lược phát triển CSR, Faraday đã thiết lập các chỉ số để thúc đẩy tính bền vững, và ủy ban tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét hiệu quả của các sáng kiến ​​trước đó, thảo luận về các mục tiêu và kế hoạch trong tương lai, và báo cáo cho Hội đồng Quản trị hàng năm. Thông qua cải tiến và hoàn thiện liên tục, công ty nỗ lực đạt được các mục tiêu tính bền vững của mình.

Đối với Giải thưởng Lãnh đạo Xanh, dự án “Phát triển Cuộc sống Xanh” của Faraday nhằm thúc đẩy mối quan hệ cộng sinh giữa con người và môi trường. Công ty tận tâm phát triển các chip tiết kiệm điện cho các sản phẩm năng lượng xanh và sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. Nó cũng ưu tiên bảo tồn sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học thông qua việc duy trì không gian xanh.

Hợp tác với khách hàng, công ty đã phát triển hơn 200 IP tiết kiệm điện và sản xuất hơn 40 triệu chip năng lượng tái tạo và 600 triệu chip lưới thông minh. Công ty cũng duy trì một khu vườn 1.000 mét vuông, trồng hơn 300 loài để thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học.

Dự án có hai chiến lược được hướng dẫn bởi ủy ban CSR của Faraday. Thứ nhất, tận dụng công nghệ cốt lõi của Faraday để phát triển IP và chip chủ chốt tiết kiệm điện cho các sản phẩm năng lượng xanh, thực hiện sản xuất xanh và cập nhật thiết bị tiết kiệm năng lượng để giảm phát thải carbon.

Chiến lược thứ hai bao gồm Faraday đáp ứng các sáng kiến ​​bảo tồn quốc tế bằng cách bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy bảo tồn sinh thái thông qua việc duy trì không gian xanh và thành lập cộng đồng Faraday Garden IG.

Với việc thiết lập chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh, Faraday cam kết tích hợp các đối tác của mình trong việc thiết lập chuỗi cung ứng thân thiện với môi trường.

Cuối cùng, công ty hoạt động dựa trên triết lý “nhận từ xã hội, đóng góp cho xã hội”. Với điều này, nó tập trung vào việc thúc đẩy giáo dục, tính bền vững sinh thái và hỗ trợ người kém may mắn là các trụ cột chính. Thông qua các sáng kiến ​​tích cực của nhân viên, Faraday tận tâm liên tục thúc đẩy các hoạt động phúc lợi xã hội.