Hong Leong Bank Đánh Dấu Năm Năm Liên Tiếp Được Bình Chọn Là Ngân Hàng SME Tốt Nhất Của The Asian Banker

KUALA LUMPUR, Malaysia, Ngày 18 tháng 9 năm 2023 — Với thành tích nổi bật trong việc phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Malaysia, Hong Leong Bank (“HLB” hoặc “Ngân hàng”) đã được trao tặng danh hiệu “Ngân hàng SME tốt nhất” bởi The Asian Banker lần thứ năm liên tiếp, làm nổi bật sự đầu tư liên tục của Ngân hàng vào thành công, tăng trưởng và phúc lợi của cộng đồng SME.

(Từ trái sang phải) Christian Kapfer, Giám đốc Nghiên cứu, The Asian Banker; Kevin Ng, Trưởng phòng Ngân hàng SME, Hong Leong Bank; Daniel Mun, Trưởng phòng Chuyển đổi Kinh doanh, Ngân hàng SME, Hong Leong Bank; và Wilson Chia, Giám đốc Tài nguyên Quốc tế, The Asian Banker
(Từ trái sang phải) Christian Kapfer, Giám đốc Nghiên cứu, The Asian Banker; Kevin Ng, Trưởng phòng Ngân hàng SME, Hong Leong Bank; Daniel Mun, Trưởng phòng Chuyển đổi Kinh doanh, Ngân hàng SME, Hong Leong Bank; và Wilson Chia, Giám đốc Tài nguyên Quốc tế, The Asian Banker

Giải thưởng uy tín này, được trao tại Lễ trao giải Xuất sắc trong Dịch vụ Tài chính Bán lẻ và Đổi mới Công nghệ Malaysia của The Asian Banker năm 2023, nổi tiếng với quy trình đánh giá nghiêm ngặt và được trao cho các tổ chức tài chính vì tầm nhìn, thực thi và các đề xuất dịch vụ tài chính dẫn đầu thị trường của họ. Sự công nhận này cũng đến sau khi HLB được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất ở Malaysia hai năm liên tiếp bởi Asian Banking & Finance vào tháng trước.

Kevin Lam, Tổng giám đốc điều hành kiêm CEO của HLB, bình luận rằng thành tích này là minh chứng cho sự cống hiến không mệt mỏi của Ngân hàng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp SME thông qua các giải pháp tài chính được thiết kế riêng và các chiến lược tập trung vào cộng đồng.

“Được vinh danh là Ngân hàng SME tốt nhất năm năm liên tiếp cho thấy chúng tôi cam kết hỗ trợ và trao quyền cho khách hàng SME của mình mở rộng kinh doanh thông qua số hóa, đổi mới và thực hành bền vững. Là một tổ chức tài chính “Được xây dựng xung quanh bạn”, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp các công cụ và giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu cụ thể và đa dạng của các doanh nghiệp SME, trang bị cho họ những nguồn lực cần thiết để phục vụ tốt hơn cho thị trường của họ.

Nhìn về phía trước, trao quyền cho khu vực SME sẽ tiếp tục là ưu tiên chính đối với HLB, khi chúng tôi tăng cường nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp SME thông qua chuyển đổi số và áp dụng các cân nhắc ESG vào hoạt động của họ. Chúng tôi cam kết trở thành đối tác có giá trị gia tăng trong hệ sinh thái SME tìm cách chuẩn bị tương lai cho khách hàng SME của mình, tạo nên một bức tranh kinh tế mạnh mẽ hơn cho Malaysia mà tất cả các bên liên quan đều có thể hưởng lợi.”

Hành trình của HLB trong lĩnh vực SME được đánh dấu bằng sự tăng trưởng đáng kể và nhấn mạnh rõ ràng vào tính bền vững. Trong 5 năm qua, Ngân hàng đã chứng kiến khoản vay SME của mình tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 22%, trong khi tiền gửi mở rộng với CAGR 11%. Cơ sở khách hàng SME của nó đã tăng gấp đôi, từ 120.000 vào năm 2018 lên hơn 250.000 ngày nay, cho thấy sự cam kết nhất quán của Ngân hàng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp SME.

Kevin Ng, Trưởng phòng Ngân hàng SME tại HLB, cho biết sự hỗ trợ liên tục của Ngân hàng dành cho các doanh nghiệp SME không chỉ được thể hiện thông qua các giải pháp tài chính sáng tạo và cá nhân hóa, mà còn mở rộng sang các quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành chủ chốt.

“Phù hợp với sự cống hiến của chúng tôi nhằm trang bị và chuẩn bị tương lai cho cộng đồng SME với các nguồn lực và kỹ năng thiết yếu, chúng tôi đã thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức tập trung vào SME như Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia (SME Malaysia) và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SAMENTA). Thông qua các quan hệ đối tác và mạng lưới này, HLB đã tổ chức và hỗ trợ nhiều sự kiện tập trung vào SME trong nỗ lực mang lại giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp SME trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã tham gia vào các hội chợ trên toàn quốc, làm cho các khoản vay, tài trợ vốn và công cụ ngân hàng kỹ thuật số dễ tiếp cận hơn đối với các doanh nghiệp SME. Chúng tôi cũng đã tiến hành các hội thảo về tính bền vững cho các doanh nghiệp SME, trao quyền cho các doanh nghiệp tích hợp các cân nhắc ESG và thực tiễn xanh vào tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Ngoài ra, quan hệ đối tác của chúng tôi với Hiệp hội Đại lý Xe máy và Xe tay ga Malaysia (MMSDA) đã dẫn đến sự phát triển của Chương trình Đại lý Xe máy (MDP), một chương trình tài chính nhằm mục đích thúc đẩy thị trường xe máy và xe tay ga trong nước bằng cách cung cấp tối đa 5 triệu RM vốn lưu động sạch cho các hiệp hội thuộc MMSDA. Kể từ khi thành lập, MDP đã làm việc với 277 đại lý và phê duyệt tổng cộng khoản vay đạt 614 triệu RM tính đến tháng 8/2023, giúp hỗ trợ những người chơi chủ chốt trong ngành xe máy và xe tay ga vượt qua đại dịch và vượt ra ngoài.”

Nhìn về phía trước, HLB nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm khách hàng SME trên tất cả các điểm tiếp xúc cho cả sản phẩm và dịch vụ vay và không vay, với kế hoạch được đưa ra để tăng gấp đôi danh mục cho vay và tiền gửi SME của mình, cũng như cơ sở khách hàng, vào năm 2028.

Về cam kết tuân thủ ESG và “Ở đây vì lâu dài”, HLB cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi các khoản cho vay tài chính liên quan đến ESG cho các doanh nghiệp SME trong vòng ba đến năm năm tới, với gần 1,3 tỷ RM tài trợ năng lượng tái tạo đã được phê duyệt cho khách hàng SME kể từ tháng 8/2023.