IT Tech Packaging, Inc. Công bố kết quả tài chính quý ba năm 2023 chưa kiểm toán

BAODING, Trung Quốc, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — IT Tech Packaging, Inc. (NYSE American: ITP) (“IT Tech Packaging” hoặc “Công ty”), một nhà sản xuất và phân phối hàng đầu sản phẩm giấy đa dạng ở Bắc Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho chín tháng và ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Ông Zhenyong Liu, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Công ty, bình luận: “Trong chín tháng đầu năm 2023, Công ty đạt doanh thu tổng cộng 65,58 triệu đô la Mỹ với lỗ ròng 5,96 triệu đô la Mỹ, hơi giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn về phía trước, chúng tôi thấy cơ hội và thách thức đan xen, và các nền tảng tích cực dài hạn vẫn không đổi trong môi trường kinh doanh bất ổn. Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ chính sách ngày càng tăng cho nền kinh tế tư nhân, nhu cầu và tiêu dùng trong nước sẽ tăng nhanh hơn và nền kinh tế công nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có lợi nhuận hợp lý bằng các biện pháp cân bằng sản xuất và tiêu thụ, tối ưu hóa sản phẩm tổng thể, phát triển khách hàng mới và nâng cao hiệu quả với chi phí giảm.”

Kết quả tài chính quý ba 2023 chưa kiểm toán

Trong ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 9

 ($ triệu)

2023

2022

% Thay đổi

 Doanh thu

15,77

31,71

-50,26%