Neusoft giữ thị phần hàng đầu Hệ thống Thông tin Hình ảnh Y tế tại Trung Quốc

SHENYANG, Trung Quốc, 19 tháng 9 năm 2023 – Gần đây, IDC đã công bố báo cáo “Thị phần Hệ thống Thông tin Hình ảnh Y tế của Trung Quốc năm 2022″, trong đó Tập đoàn Neusoft (Neusoft, SSE: 600718) nắm giữ thị phần hàng đầu trong lĩnh vực này nhờ sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, đổi mới công nghệ liên tục và năng lực dịch vụ mạnh mẽ.

Trong nhiều năm, Neusoft đã tích cực tham gia vào lĩnh vực hệ thống thông tin hình ảnh y tế, và cung cấp môi trường y tế chất lượng cao hơn, thông minh hơn và dễ tiếp cận hơn cho bác sĩ và bệnh nhân. Với khả năng sản phẩm PACS/RIS làm cốt lõi, Neusoft đã phát triển thêm các giải pháp hình ảnh y tế thông minh. Bằng cách tuân thủ các quy trình khám bệnh tiêu chuẩn trong các cơ sở y tế, Neusoft nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và cải thiện quản lý bệnh viện, do đó đóng góp vào sự phát triển dựa trên thông tin tổng thể của hoạt động hình ảnh của bệnh viện.

Hệ thống PACS/RIS của Neusoft tuân thủ các tiêu chuẩn DICOM, HL7 và các thông số kỹ thuật IHE. Nó tận dụng các công nghệ mới nổi như IoT, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để cung cấp dịch vụ cho các bộ phận khác nhau trong các cơ sở y tế, để đáp ứng nhu cầu của ban quản lý bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân.