Phong cảnh đẹp Changsha: Cái nhìn từ trên cao của thành phố năng động

BEIJING, ngày 15 tháng 9 năm 2023 — Đây là bản tin từ Cơ quan Thông tin Nhà nước Trung Quốc:

 

Hãy xem các dự án và sáng kiến mà Changsha đã đưa ra để trở thành một thành phố hiện đại năng động về kinh doanh, công nghiệp và giao lưu.

Quyến rũ Changsha: Cảnh quan nhìn từ trên cao của thành phố năng động

http://english.scio.gov.cn/videos/2023-09/14/content_116679159.htm