Quỹ Tái Tư Duy Công Bố Dự Án Tác Động 2023-24

Hỗ trợ Tài chính nhằm Thúc đẩy Hợp tác để Tạo Ra Tác động Lớn hơn ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG, 15 tháng 9 năm 2023 — Quỹ Tái Thiết, một tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký hỗ trợ các tổ chức Chương 88 địa phương bằng cách cung cấp tài chính và nguồn lực cho các dự án tác động xã hội và môi trường, hôm nay công bố ba dự án tác động mà nó sẽ hỗ trợ trong năm 2023-24 sau khi khởi động chương trình đầu tiên vào đầu năm nay.

Với sứ mệnh thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức từ thiện ở Hồng Kông để tạo ra tác động xã hội lớn hơn, Quỹ Tái Thiết đã yêu cầu các ứng viên trình bày các dự án do hai hoặc nhiều tổ chức cùng phát triển – tận dụng điểm mạnh, chuyên môn và nguồn lực của nhau. Ba dự án tác động đã được lựa chọn, và mỗi dự án sẽ nhận được 100.000 đô la Hồng Kông dưới dạng hỗ trợ tài chính khởi đầu cũng như hỗ trợ thêm thông qua việc thực hiện một chương trình xây dựng năng lực và tham gia do Humans Matter tổ chức. Điều này nhằm đảm bảo rằng các tổ chức phi chính phủ được lựa chọn, được trao quyền thông qua đào tạo và tư vấn, sẽ được cung cấp các công cụ để phát triển và phát triển bền vững.

Quỹ Tái Thiết đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký dự án. Ba dự án cuối cùng được lựa chọn sau quá trình xem xét kỹ lưỡng của Hội đồng Cố vấn của Quỹ: Mark Harper (Trưởng nhóm Bền vững, John Swire & Sons), Christy Kan (Phóng viên cao cấp, Now TV), Kalmond Ma (Giám đốc Sáng kiến Tác động và Đổi mới Xã hội Hồng Kông, Trung tâm Đổi mới Lĩnh vực Xã hội Rustandy), Paul McComb (Giám đốc điều hành, Phòng Thương mại Anh tại Hồng Kông), Chelsea Perino (Giám đốc điều hành, Tiếp thị & Truyền thông toàn cầu, The Executive Centre) và Kiri Sinclair (Người sáng lập & Giám đốc điều hành, Sinclair).

Ba dự án được lựa chọn là:

  • Nấu ăn cho nhiều điều tốt hơn của Humanity Seekers – More Good Foundation, Humanity Seekers & Justice Centre
  • Hòa bình: Một kỹ năng mới – Peace Generation & Hiệp hội các trưởng trung học Hồng Kông
  • Thắp sáng cùng nhau – Chạy trong bóng tối & Runnerful

Để tìm hiểu thêm về các dự án, truy cập https://rethink-foundation.org/

Chris Brown, Người sáng lập & Giám đốc, Tái Thiết HK & Quỹ Tái Thiết nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi công bố đợt dự án đầu tiên được tài trợ bởi Quỹ Tái Thiết, dựa trên công việc tuyệt vời đang được thực hiện tại Tái Thiết HK. Chúng tôi cam kết tạo ra tác động tích cực ở Hồng Kông và thúc đẩy sự hợp tác và trao quyền cho các tổ chức từ thiện để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa. Chúng tôi rất vui mừng với ba dự án được ban cố vấn của chúng tôi lựa chọn và nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt và xây dựng một Hồng Kông bền vững.”

Sau khi nghe tin được lựa chọn, các nhà lãnh đạo dự án tác động đã chia sẻ suy nghĩ của họ:

Tina Pavri của More Good Foundation chia sẻ: “More Good, Justice Centre và Humanity Seekers rất vinh dự được là người nhận chương trình đầu tiên của Quỹ Tái Thiết. Khoản tài trợ sẽ trao quyền cho người tị nạn để đóng góp cho xã hội bằng cách nhắm mục tiêu vào tình trạng thiếu an ninh lương thực ở Hồng Kông. Sáng kiến do người tị nạn lãnh đạo nhằm thúc đẩy phát triển xã hội bằng cách loại bỏ các mô hình truyền thống về người hưởng lợi và người cung cấp lợi ích.”

Kit Choi tại Giáo dục Hòa bình nói: “Hòa bình là kỹ năng mới. Nó cho phép chúng ta giao tiếp với nhau trong các hệ thống xã hội ngày càng phức tạp. Giáo dục hòa bình tập trung vào nhạy cảm xung đột hàng ngày và chiến lược hòa bình để tất cả chúng ta có thể tham gia xây dựng hòa bình bền vững.”

Tommy Chan của Chạy trong bóng tối bình luận: “Một số người có thể coi khiếm thị là một khuyết tật về thể chất, nhưng chúng tôi coi đó là một món quà. Chúng tôi sắp xếp các hội thảo cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và nhân viên công ty để trải nghiệm tác động của việc mất thị lực để họ có thể khám phá các giác quan khác nhau, hiểu được những điều từ một góc nhìn khác, và học cách giao tiếp với người khác một cách hiệu quả.”

Quỹ Tái Thiết nhằm trở thành chất xúc tác cho sự cùng tạo ra và cùng học hỏi trong cộng đồng, đảm bảo các dự án bền vững và có khả năng phục hồi. Bằng cách hỗ trợ các dự án này, với mục tiêu chung là đoàn kết cộng đồng để tạo ra tác động lớn hơn, tất cả những người tham dự và ủng hộ Tái Thiết HK đều đóng góp vào việc thúc đẩy công việc tuyệt vời, của các tổ chức tuyệt vời, sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự đối với cuộc sống của cộng đồng kém may mắn và nỗ lực nâng cao nhận thức và hành động vì các nguyên nhân môi trường.

Quỹ Tái Thiết muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ban cố vấn, những người ủng hộ của chúng tôi và tất cả các dự án tuyệt vời đã được đệ trình. Sự ủng hộ không lay chuyển của họ là động lực thúc đẩy thành công của quỹ trong việc tạo ra tác động tích cực.

Để tìm hiểu thêm về Quỹ Tái Thiết và cách tham gia, truy cập https://rethink-foundation.org/ hoặc liên hệ với Louisa Dearlove (louisa.d@rethink-event.com).

Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt và xây dựng một Hồng Kông bền vững.

Về Quỹ Tái Thiết