THE LAWFARE PROJECT CÔNG BỐ CHIẾN THẮNG TRONG VỤ KIỆN CHỐNG LẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC BRIGHTON Ở MELBOURNE

Tòa án Liên bang Úc phán quyết ủng hộ các học sinh Do Thái cũ tuyên bố Trường Trung học Brighton đã vi phạm một số điều của Đạo luật Chống Phân biệt Chủng tộc năm 1975

MELBOURNE, Úc, 16 tháng 9 năm 2023 – The Lawfare Project (LP) đã công bố một chiến thắng lớn khi Tòa án Liên bang Úc phán quyết ủng hộ năm học sinh Do Thái chống lại Trường Trung học Brighton ở Melbourne, Bang Victoria của Úc. LP đã hỗ trợ tài chính cho vụ kiện và đã làm việc với các học sinh và luật sư địa phương của họ để đạt được chiến thắng này.

Các học sinh cho rằng họ đã phải chịu đựng một số lượng đáng kể các vi phạm Đạo luật Chống Phân biệt Chủng tộc năm 1975 của Úc trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2020. Tất cả trừ một học sinh, người đã rời khỏi đất nước vì lý do cá nhân, đều bị buộc phải rời trường do lo ngại về sự an toàn của bản thân.

Đại diện bởi Richard Hutchings của Cornwalls và Adam Butt, luật sư, các học sinh đã chỉ ra trong vụ kiện rằng nhà trường đã có một hệ thống giáo dục và kỷ luật thất bại đối với các vấn đề và mối quan tâm của người Do Thái. Điều này dẫn đến một nền văn hóa bình thường hóa chủ nghĩa bài Do Thái, nơi các hành động phân biệt chủng tộc của học sinh và cán bộ nhà trường hoàn toàn không bị trừng phạt.

“Bản án với số tiền bồi thường gần đúng hơn 400.000 đô la Úc là một chiến thắng rõ ràng cho nguyên tắc pháp quyền nhưng cũng cho những học sinh dũng cảm này, những người đã đứng lên chống lại chủ nghĩa bài Do Thái,” Giám đốc điều hành và người sáng lập của The Lawfare Project Brooke Goldstein nói. “Mặc dù Chính phủ Bang Victoria tiếp tục phản đối mọi khía cạnh của vụ kiện này, Tòa án Liên bang vẫn có thể thực thi công lý chống lại những cuộc tấn công đầy thù hận nhằm vào các học sinh này.”

Trong phán quyết của mình, Chánh án Mortimer nhận thấy rằng tại trường học có “mức độ bất thường cao của hình vẽ swastika” và rằng thường xuyên có đơn khiếu nại về swastika, bắt nạt và quấy rối mang tính chủ nghĩa bài Do Thái mà không được giải quyết đầy đủ. Tòa án cũng nhận thấy rằng:

  • Hiệu trưởng đã vi phạm điều 9 của Đạo luật Chống Phân biệt Chủng tộc bằng cách ‘không thực hiện các bước thích hợp và hợp lý để ngăn chặn và sửa đổi hành vi bắt nạt và quấy rối mang tính chủ nghĩa bài Do Thái của học sinh, và ngăn chặn hình vẽ swastika, bao gồm việc áp đặt hậu quả kỷ luật thích hợp nhưng cũng bằng các cách tiếp cận có hệ thống hơn như các chiến dịch toàn trường’.
  • Có ‘sự khoan dung khó hiểu và bất thường đối với hình vẽ swastika và sự sẵn sàng bỏ qua, giảm nhẹ và không coi trọng nghiêm túc các khiếu nại của học sinh và gia đình Do Thái.’

LP đã công khai ủng hộ vụ kiện vào tháng 11 năm 2022 khi các vụ chủ nghĩa bài Do Thái tiếp tục gia tăng trên toàn cầu.

VỀ THE LAWFARE PROJECT:

The Lawfare Project (LP) là tổ chức hàng đầu thế giới chuyên bảo vệ quyền dân sự và nhân quyền của người Do Thái trên toàn thế giới thông qua hành động pháp lý.

###