Tổng quan về Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh

CHONGQING, Trung Quốc, 18 tháng 9 năm 2023Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT), một trong những trường đại học bưu chính viễn thông chủ chốt do chính phủ thành lập, là một trường đại học giảng dạy và nghiên cứu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính quyền Nhân dân Thành phố Chongqing phối hợp xây dựng, một trường đại học xây dựng ngành học đẳng cấp thế giới tại Chongqing.

Khuôn viên của Đại học Bưu chính Viễn thông Chongqing
Khuôn viên của Đại học Bưu chính Viễn thông Chongqing

CQUPT nằm ở Chongqing, trung tâm kinh tế và công nghiệp của Tây Nam Trung Quốc và thượng nguồn sông Dương Tử, có diện tích đất 253 héc ta với môi trường đẹp và cơ sở vật chất đầy đủ. Trường có 17 khoa với 61 chuyên ngành cử nhân, bao gồm Kỹ thuật, Khoa học, Kinh tế, Quản lý, Văn học, Nghệ thuật, Luật và các ngành khác. Hiện tại, trường có hơn 27.000 sinh viên, bao gồm hơn 5.800 học viên sau đại học.

Phát triển ngành

CQUPT tuân theo chiến lược “đẳng cấp thế giới” quốc gia dẫn đầu, nhằm mục tiêu phát triển ngành tiên tiến trong nước và nước ngoài. Trường có 3 ngành đẳng cấp nhất tại Chongqing, 16 ngành trọng điểm tại Chongqing, 2 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 10 trạm làm việc nghiên cứu sau tiến sĩ, 2 ngành được phép cấp bằng tiến sĩ, 18 ngành được phép cấp bằng thạc sĩ. Ngoài ra, hai ngành nằm trong top 1% ESI.

Đào tạo nhân tài

CQUPT cam kết giáo dục con người và đã đào tạo hơn 150.000 nhân tài cho ngành thông tin và truyền thông cũng như các cộng đồng địa phương trong 72 năm qua, và được biết đến là “nơi ấp ủ nhân tài thông tin và truyền thông của Trung Quốc“. Trường có hơn 30 học giả và 150 chuyên gia nổi tiếng từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Viện Kỹ thuật Trung Quốc, Vương quốc Anh, Canada, Hoa Kỳ, Ba Lan, Ấn Độ và các nước khác làm giáo sư thỉnh giảng hoặc giáo sư danh dự.

Nghiên cứu khoa học

CQUPT gắn bó với đổi mới độc lập, và là tập thể tiên tiến quốc gia trong đổi mới khoa học công nghệ và công nghiệp hóa công nghệ cao thông tin, và được biết đến là “nơi khai sinh truyền thông kỹ thuật số của Trung Quốc“. Trường đã thành công phát triển bộ mã hóa xung 24 kênh, 30/32 kênh và bộ đa phối 120 kênh đầu tiên phù hợp với các tiêu chuẩn ITU, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thông tin di động thế hệ thứ ba và thiết kế chip cơ sở TD-SCDMA đầu tiên trên thế giới, v.v. Trong những năm gần đây, trường đã thực hiện hơn 510 dự án quốc gia và hơn 3.100 bằng sáng chế phát minh được cấp.