WiMi Phát triển IoT-LocalSense để Tối ưu hóa Lịch trình Dữ liệu IoT

BẮC KINH, 19 tháng 9 năm 2023 — WiMi Hologram Cloud Inc. (NASDAQ: WIMI) (“WiMi” hoặc “Công ty”), một công ty công nghệ Thực tế ảo Hologram (“AR”) hàng đầu toàn cầu, hôm nay công bố rằng họ đã phát triển thuật toán IoT-LocalSense, tối ưu hóa vấn đề cân bằng tải, cải thiện tỷ lệ thực thi nhiệm vụ cục bộ, giảm thiểu thực thi phi cục bộ và mất cân bằng tải, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tiếp tục nâng cao hiệu suất của hệ thống cụm IoT.

Trong các môi trường tính toán IoT, lập lịch dữ liệu liên quan đến việc phân phối dữ liệu đầu vào của một công việc đến các nút tính toán và lưu trữ khác nhau. Nếu sự lệch lạc khớp dữ liệu nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến thực thi phi cục bộ trong lập lịch dữ liệu, làm tăng thời gian thực thi nhiệm vụ và tiêu thụ tài nguyên. Đồng thời, mất cân bằng tải có thể dẫn đến quá tải một số nút và tải nhẹ các nút khác, ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của hệ thống và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Mô-đun đặt dữ liệu: Thông qua đánh giá khả năng xử lý của các nút làm việc IoT, thuật toán đặt dữ liệu được thiết kế để phân phối hợp lý dữ liệu đầu vào của công việc trong các nút tính toán và lưu trữ. Đồng thời, xem xét sự cục bộ hóa dữ liệu, dữ liệu liên quan được đặt gần các nút tính toán để giảm chi phí truyền dữ liệu và độ trễ.

Mô-đun tối ưu hóa lập lịch dữ liệu: Tối ưu hóa lập lịch dữ liệu bằng cách sử dụng thông tin vị trí lưu trữ khối dữ liệu để có nhiều khả năng hơn là các nhiệm vụ sẽ được thực thi trong các nút cục bộ trong quá trình thực thi, giảm tần suất thực thi phi cục bộ. Nó cũng cân bằng tải của mỗi nút trong cụm, đảm bảo rằng các nhiệm vụ được phân bổ đều trên toàn bộ cụm và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống.

Ưu điểm của thuật toán IoT-LocalSense:

Nâng cao tỷ lệ thực thi nhiệm vụ cục bộ: Thông qua các thuật toán đặt dữ liệu và tối ưu hóa lập lịch dữ liệu, thuật toán IoT-LocalSense có thể hiệu quả nâng cao tỷ lệ thực thi cục bộ nhiệm vụ trên các nút tính toán. Việc lưu trữ cục bộ dữ liệu liên quan cho phép các nhiệm vụ truy cập dữ liệu nhanh chóng, giảm nhu cầu truyền dữ liệu và do đó tăng tốc thực thi nhiệm vụ.

Giảm thiểu thực thi phi cục bộ: Thuật toán IoT-LocalSense đặt trước dữ liệu cần thiết cho lập lịch dữ liệu phi cục bộ vào bộ nhớ cục bộ của nút tính toán thông qua phương pháp dự đoán dữ liệu. Điều này giảm lượng thời gian một nhiệm vụ chờ đợi các lần truyền dữ liệu phi cục bộ, do đó giảm tần suất thực thi phi cục bộ và cải thiện hiệu quả thực thi tổng thể.

Xem xét tính cục bộ của dữ liệu: Thuật toán tập trung vào tính cục bộ của dữ liệu và đặt dữ liệu liên quan gần các nút tính toán, giảm việc truyền dữ liệu qua mạng, do đó giảm chi phí truyền mạng và độ trễ, và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống.

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên: Bằng cách giảm thiểu thực thi phi cục bộ và tối ưu hóa lập lịch dữ liệu, thuật toán IoT-LocalSense cải thiện việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên hệ thống. Các nhiệm vụ được thực thi nhiều hơn ở cục bộ, giảm lãng phí tài nguyên và tải không cần thiết.

Trong các kịch bản xử lý dữ liệu quy mô lớn IoT, thuật toán IoT-LocalSense của WiMi có thể cải thiện đáng kể hiệu suất hệ thống và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Trong hệ thống tính toán IoT thực tế, thuật toán có thể được sử dụng như một thành phần cốt lõi của tối ưu hóa lập lịch dữ liệu để tối ưu hóa lịch trình các nhiệm vụ và phân phối dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống. Hiệu suất của thuật toán IoT-LocalSense được so sánh với các thuật toán lập lịch dữ liệu khác thông qua các thử nghiệm mô phỏng hệ thống, và thuật toán vượt trội về tỷ lệ thực thi nhiệm vụ cục bộ và thời gian phản hồi, tốt hơn đáng kể so với các thuật toán tối ưu hóa lập lịch dữ liệu truyền thống.

Thuật toán IoT-LocalSense của WiMi cải thiện đáng kể hiệu suất và hiệu quả của các hệ thống cụm IoT bằng cách tối ưu hóa việc đặt dữ liệu, tối ưu hóa lập lịch dữ liệu và dự đoán dữ liệu, tăng cường thực thi nhiệm vụ cục bộ, giảm thiểu thực thi phi cục bộ và mất cân bằng tải, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Với sự phát triển liên tục của công nghệ IoT, thuật toán IoT-LocalSense sẽ tiếp tục được tối ưu hóa và cải tiến để cung cấp hỗ trợ tối ưu hóa lập lịch dữ liệu mạnh mẽ hơn cho tính toán IoT.

Về WIMI Hologram Cloud

WIMI Hologram Cloud, Inc. (NASDAQ: WIMI) là nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật hologram đám mây toàn diện tập trung vào các lĩnh vực chuyên nghiệp bao gồm phần mềm ô tô HUD hologram AR, LiDAR xung hologram 3D, thiết bị ánh sáng trường đầu đeo, bán dẫn hologram, phần mềm đám mây hologram, hệ thống định vị xe hơi hologram và các lĩnh vực khác. Dịch vụ và công nghệ AR hologram của nó bao gồm ứng dụng ô tô AR hologram, công nghệ LiDAR xung hologram 3D, công nghệ bán dẫn thị giác hologram, phát triển phần mềm hologram, công nghệ quảng cáo AR hologram, công nghệ giải trí AR hologram, thanh toán ARSDK hologram, giao tiếp hologram tương tác và các công nghệ AR hologram khác.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa “tuyên bố tiên đoán” trong phạm vi Luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Những tuyên bố tiên đoán này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố tiên đoán. Trong số những điều khác, triển vọng kinh doanh và trích dẫn từ ban quản lý trong thông cáo báo chí này