4 năm liên tiếp, Vietbank vào “Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam”