Ajinomoto: Từ “ông trùm” bột ngọt đến đa dạng sản phẩm