Bà Lê Thị Bích Hạnh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ quận 5, TP HCM

Sáng 18-7, Đại hội Công đoàn quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 với đã bế mạc.
Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, LĐLĐ quận 5 tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ lớn mạnh có nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Bên cạnh đó, Công đoàn quận sẽ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội và xây dựng quận 5 văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

  • Cán bộ Công đoàn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bà Lê Thị Bích Hạnh (bìa trái) tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn quận 5, TP HCM nhiệm kỳ 2023-2028

Trong đó, phấn đấu đến năm 2028, LĐLĐ quận thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên; Phấn đấu hàng năm có 95% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước; Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 75% trở lên Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại đại hội

Ban chấp hành LĐLĐ quận 5 nhiệm kỳ (2023-2028 ) ra mắt tại đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 18 ủy viên. Bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ quận 5, nhiệm kỳ 2018-2023 tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ quận 5, nhiệm kỳ 2023-2028.


Tin-ảnh: H.Đào