Cả nước có 16.427 điểm 10 ở tất cả các môn

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, cả nước có 16.427 điểm 10 ở các môn thi THPT.

Cả nước có 16.427 điểm 10 ở các môn thi

Môn Ngữ văn chỉ có 1 điểm 10 duy nhất, là một thí sinh đến từ Nam Định.

Môn Toán có 12 điểm 10, môn Địa lí có 35 điểm 10, Vật lý có 70 điểm 10, môn Sinh học có 135 điểm 10, môn Hóa học có 137 điểm 10, môn tiếng Anh có 555 điểm 10, môn Lịch sử có 789 điểm 10.

  • Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 trên Báo Người Lao Động

Giáo dục công dân là môn có nhiều điểm 10 nhất với 14.693 bài thi đạt điểm 10.

Số thí sinh đạt điểm 10 năm nay cao gấp gần 3 lần so với năm ngoái, nhưng vẫn ít hơn năm 2021.

Nếu tính theo điểm trung bình, năm nay, Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình là 7,219.

Đứng thứ 2 là Bình Dương với 7,161 điểm, thứ 3 là Nam Định với 7,109 điểm.

Xếp thứ 4 là Ninh Bình với 7,032 điểm, thứ 5 là Bắc Ninh với 6.922 điểm.


Yến Anh, ảnh: Hữu Hưng