Cần biết: Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

Chủ tịch UBND TP HCM vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, hội viên, đoàn viên hoàn thành 100% làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip.

VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống.

Ứng dụng này được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Đồng thời đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh các sở, ban, ngành, doanh nghiệp thành phố và UBND các cấp chủ động phối hợp với Công an thành phố, Công an tại địa phương hỗ trợ các trường hợp chưa đăng ký, kích hoạt thành công được tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VneID.

  • TP HCM ra công văn khẩn, 100% công chức phải sử dụng VNelD

Trước đó, hồi cuối tháng 3-2023, UBND TP HCM đã có công văn khẩn, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip; đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID.

Việc thực hiện cấp CCCD gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID đưa vào tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI DÂN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẪN SAU:

1. Tải và cài đặt ứng dụng VNeID di động: Vào kho ứng dụng App Store với thiết bị Iphone hoặc Google Play với thiết bị Android đểtải ứng dụng VNeID.

2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử: Bạn có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng một trong các hình thức sau:

2.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 thông qua ứng dụng VNeID di động:

Bước 1: Đăng ký tài khoản ứng dụng VNeID.

Bước 2: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1.

Bước 3: Chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện từ của Bộ Công an.

Sau khi bạn đã làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1. Hồ sơ đăng ký sẽ được các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt.

Nếu kết quả Đạt, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký.

Nội dung tin nhắn mẫu như sau: “Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan **** da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan”. Phần **** sẽ thể hiện thông tin họ và tên đầy đủ không dấu của bạn.

Bước 4: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bắt đầu sử dụng ứng dụng với tài khoản định danh điện tử.

2.2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 (có thể bỏ qua việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1):

Với hình thức đăng ký này, bạn cần đến trực tiếp cơ quan Công an và làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ (Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện từ mức 2, bạn cần mang theo thẻ CCCD gắn chip và các giấy tờ có nhu cầu tích hợp hiển thị lên ứng dụng VNeID như: thẻ BHYT, Giấy phép lái xe).

Bước 2: Đến cơ quan Công an để làm thủ tục.

Trường hợp bạn chưa có thẻ CCCD gắn chip hoặc đã có nhưng mất, hỏng hoặc có nhu cầu đổi lại thì bạn đến trực tiếp (theo nơi thường trú hoặc tạm trú) Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội – Công an quận, huyện, TP Thủ Đức .

Trường hợp bạn đã có thẻ CCCD gắn chip còn hiệu lực sử dụng thì bạn có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (không bắt buộc theo nơi thường trú hoặc tạm trú): Công an phường, xã, thị trấn; Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội – Công an quận, huyện, TP Thủ Đức.

Bước 3: Chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an.

Sau khi bạn đã làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Hồ sơ đăng ký sẽ được các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt.

Nếu kết quả Đạt, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký.

Bước 4: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bắt đầu sử dụng ứng dụng với tài khoản định danh điện tử.


PHAN ANH