Cảng Bến Nghé: Tăng trưởng bền vững, ổn định phúc lợi cho người lao động

Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé năm 2023’ đã diễn ra sáng 28-4.

Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ và thỏa ước lao động tập thể năm 2022, ông Lê Trọng Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ban giám đốc vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. 100% NLĐ được ký hợp đồng lao động được bố trí làm việc theo đúng hợp đồng lao động đã ký kết, các trường hợp thay đổi công việc khi đơn vị có nhu cầu được thực hiện theo quy định. Việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ được thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, công ty đã mua bảo hiểm tai nạn con người cho NLĐ theo TƯLĐTT. Chế độ tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo quy chế của công ty; thu nhập NLĐ bình quân đạt hơn 23,6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Trọng Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé phát biểu tại hội nghị

Trong phong trào thi đua, có 23 giải pháp, sáng kiến của đoàn viên, NLĐ được công nhận và áp dụng, làm lợi và tiết kiệm khoảng 700 triệu đồng. Hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững và từng bước nâng cao chất lượng lao động, ban giám đốc đã tạo điều kiện cho 427 lượt lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé giải đáp các kiến nghị của người lao động tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé cũng đã trả lời thỏa đáng các kiến nghị của NLĐ xung quanh các vấn đề như: quy chế tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc, sinh hoạt, chế độ phép năm.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện 2 công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Dịp này, Công đoàn Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn đã gắn biển công nhận 2 công trình “Sửa chữa bãi K15C” và “Sửa chữa cụm kho B – Cảng Bến Nghé” của Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Trả lương theo hiệu quả lao động

Năm 2023, ngoài xây dựng chiến lược kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng bền vững, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé sẽ triển khai quy trình “Giấy xin nghỉ phép” online cho CBCNV; phân công lao động phù hợp để đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục 24/7; Cải tiến công tác chi trả lương theo hiệu quả của người lao động; thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đào tạo.


A.Chi