Chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách dành cho đoàn viên – lao động

Đại hội Công đoàn quận Phú Nhuận bế mạc vào sáng 21-7

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội XI Công đoàn quận Phú Nhuận, TP HCM đã bế mạc sáng 21-7. Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ quận nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 23 thành viên; ông Cao Văn Thăng đã tái đắc Chủ tịch LĐLĐ quận. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức tham dự Đại hội XII Công đoàn TP HCM nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  • Giúp đoàn viên có cuộc sống tốt hơn

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, đại hội đã thống nhất phương hướng nhiệm kỳ tới, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng thông qua việc xây dựng các chương trình chăm lo phù, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên – lao động. Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, phúc lợi dành cho đoàn viên – lao động; quan tâm chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc ở những ngành nặng nhọc, độc hại…; tổ chức thực hiện tốt ở cơ sở và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Cao Văn Thăng (giữa) chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng thống nhất 12 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028 gồm năm 2028 thành lập tổ chức công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên; phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước; 75% trở lên Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó 80% bản thỏa ước lao động tập thể có nội dung cao hơn quy định của pháp luật…

Đoàn đại biểu di dự Đại hội Công đoàn TP HCM nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mặt tại đại hội


Tin-ảnh: T.Nga