Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu từ 1-1-2024

Theo thông báo của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ nghỉ hưu từ ngày 1-1-2024.

Ông Hoàng Quốc Vượng

Trước đó vào tháng 11-2020, khi đang là Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng làm Chủ tịch PVN

  • Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm vào ghế “nóng” Tổng Giám đốc PVN

  • Điều động Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Nga. Ông Vượng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8-2010.

Từ tháng 9-2012, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đến tháng 1-2015, ông Vượng thôi giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên EVN và trở lại Bộ Công Thương ở vị trí Thứ trưởng.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường…


Minh Phong