CHÚ Ý: Thời lượng video ngắn trên Facebook được tăng gấp rưỡi

CHÚ Ý: Thời lượng video ngắn trên Facebook được tăng gấp rưỡi(NLĐO) – Các video ngắn (Reels) trên Facebook được tăng thời lượng từ 60 giây lên 90 giây nhằm thu hút người dùng.