Cơ quan quản lý đã ban hành hơn 180 quyết định xử phạt về chứng khoán

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát giao dịch trên thị trường để có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở kết quả giám sát thường xuyên, kết quả thanh tra – kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hơn 180 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó xử phạt 2 trường hợp thao túng với tổng số tiền phạt 2,05 tỉ đồng. Một số vụ việc đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

6 tháng đầu năm đã có 180 quyết định xử phạt về chứng khoán

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn đẩy mạnh tái cấu trúc thị trường chứng khoán, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của các định chế trung gian thị trường thông qua việc tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt. 

Đọc thêm

Về năng lực tài chính của các công ty chứng khoán, tính đến hết quý I/2023, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán là 230.134 tỉ đồng, tăng 27,4%; tỉ lệ an toàn tài chính trên 180%; tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) tại các công ty quản lý quỹ – thống kê tại thời điểm hết tháng 5/2023 ước tính khoảng 600.000 tỉ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm cuối năm 2022. Các công ty quản lý quỹ hoạt động ổn định và có lãi.

Về việc nâng hạng thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết việc thống nhất về quan điểm với các bộ, ngành để triển khai hoặc sửa đổi quy định hiện hành nhằm tạo điều kiện nâng hạng thị trường là yếu tố rất quan trọng. 

Trong các vấn đề còn vướng mắc để nâng hạng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã và đang triển khai đồng thời các giải pháp, tổ chức làm việc với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch – Đầu tư để tháo gỡ hai vấn đề trọng yếu trước mắt ảnh hưởng đến việc nâng hạng.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết 6 tháng cuối năm 2023, công tác thanh tra, giám sát được tăng cường, thực hiện quyết liệt, các vụ việc đã được phát hiện thì xử lý nghiêm. Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý một số vụ việc thao túng thị trường chứng khoán, từ đó bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, minh bạch hơn, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.


Sơn Nhung