Công ty TNHH Nidec Servo đồng ý tăng lương cơ bản 300.000 đồng cho công nhân

Theo đó, công ty quyết định tăng lương cơ bản 300.000 đồng/người đồng nhất cho tất cả công nhân (bậc 1 từ 4.730.000 đồng tăng lên 5.030.000 đồng). Phần chênh lệch % sẽ được công ty tính vào phụ cấp (phụ cấp tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, tính tăng ca). Bậc lương, phụ cấp sau thay đổi sẽ được gửi đến email cá nhân của mỗi người. Tiền lương chênh lệch so với mức lương cũ sẽ được chi trả vào kỳ lương tiếp theo. Thời gian áp dụng tăng lương từ ngày 1-7-2022.

Công nhân Công ty TNHHH Nidec Servo đối thoại cùng ban giám đốc vào ngày 25-6

Trước đó, vào chiều 26-8, Ban quản lý Khu Công nghệ cao mời người đại diện pháp luật cùng Chủ tịch Công đoàn cơ sở của 4 công ty thuộc hệ thống Nidec (Công ty TNHH Nidec Việt Nam, Công ty TNHH Nidec Servo, Công ty TNHH Nidec Copal và Công ty TNNH Nidec Sankyo) và đại diện Công đoàn Viên chức thành phố dự họp lắng nghe ý kiến.

Sau đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đề nghị 4 công ty thống nhất mức tăng lương theo Nghị định 38/CP/2022 là 300.000 đồng/người. Công ty và công đoàn tổ chức lấy ý kiến giữa các mức thang bảng lương để thống nhất mức áp dụng. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng đề nghị các công ty phải nghiêm túc thực hiện xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động theo Nghị định 145/NĐ/2020 của Chính phủ nhằm tạo quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định tại các doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao yêu cầu trong vòng 7 ngày các doanh nghiệp Nidec phải báo cáo kết quả thực hiện tăng lương tối thiểu cho công nhân.

Công nhân Công ty TNHH Nidec Servo ngừng việc vào sáng 25-8

Trước đó, vào sáng 25-8, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Nidec Servo đã ngừng việc kiến nghị tăng lương. Công nhân đã có đơn kiến nghị tăng lương theo bậc gửi ban giám đốc công ty. Công đoàn công ty đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của toàn thể công nhân, 100% công nhân không đồng ý với mức tăng 260.000 đồng đều cho các bậc lương.

Trong đơn kiến nghị, công nhân nêu các phúc lợi của công nhân như đi du lịch, tiệc tất niên cũng bị công ty cắt. Vậy mà công ty vẫn ban hành quyết định tăng lương khi không đạt được sự đồng thuận của công nhân. Công nhân kiến nghị ban giám đốc xem xét lại.


Tin-ảnh: H.Đào