Công ty xổ số lợi nhuận gần 8.800 tỉ đồng, muốn tăng vé phát hành

Ngày 24-7, tại TP Cần Thơ, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức hội nghị lần thứ 130.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, doanh số phát hành của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt 69.920 tỉ đồng (tăng 11,71% so với cùng kỳ năm 2022), doanh thu khoảng 68.843 tỉ đồng (tăng 16,41%), tỷ lệ tiêu thụ bình quân của khu vực đạt 98,46% (tăng 3,97%), lợi nhuận trước thuế đạt 8.784 tỉ đồng (tăng 10,45%), nộp ngân sách 22.031 tỉ đồng (tăng 25,06%).

  • Xôn xao đại lý bán 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt 28 tỉ đồng

Hiện tại, số lượng vé phát hành của các công ty xổ số kiến thiết không đáp đủ so với nhu cầu của thị trường, khi cung không đủ cầu thì quy luật thị trường sẽ tác động bất lợi đến “người có nhu cầu”.

Thực tế, trong thời gian qua khi lượng cung không đáp ứng nhu cầu thị trường thì đa phần các cấp đại lý vẫn tổ chức kinh doanh theo hình thức “chia sẻ, có trước, có sau” để giữ thu nhập ổn định cho người bán lẻ.

Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam đã chấn chỉnh việc không cho người bán dạo trả lại vé “ế”

Tuy nhiên, có một số đại lý ở các cấp đã tranh thủ thời cơ, thị trường thiếu vé để áp dụng giải pháp kinh doanh gây bất lợi cho người bán vé số dạo như không cho người bán dạo trả lại vé “ế” và giảm phần tỷ lệ hoa hồng người bán dạo được hưởng so với thời gian trước đây, làm cho một số người bán lẻ gặp khó khăn.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam, sau hội nghị khu vực lần trước, Ban Thường trực đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin tăng doanh số phát hành từ ngày 1-10.

Vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam đã có công văn chấn chỉnh việc không cho người bán dạo trả lại vé “ế”. Trong đó, đề nghị các công ty thành viên nhắc nhở hệ thống đại lý của mình thực hiện một số nội dung như: thực hiện tiêu thụ theo tỷ lệ phù hợp và không bắt buộc người bán dạo phải bán hết không được trả lại vé “ế”; giữ mức giá trao đổi, mua bán như trước khi được tăng doanh số phát hành.


Tin-ảnh: C.Linh