CUỘC THI ẢNH “THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC”: Vùng trời bình yên

Đoàn thuyền đánh cá

Vùng trời Tổ quốc

Song hành

Niềm vui ngày hè

Về đích

Hội làng

Từ ngày 19 đến 24-3, Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” đã nhận được tác phẩm dự thi của các tác giả: Lê Kim Dũng (Đà Nẵng), Lê Đức Bảo (Khánh Hòa), Lê Thanh Hải (Bình Định), Huỳnh Bá Tính (Gia Lai), Vũ Minh Hiển (Hà Nội), Trần Hữu Cường (Đồng Nai), Trương Hải Nguyên (Ninh Thuận), Trương Hoàng Kiệt (TP HCM), Chim Oanh (Hà Giang), Lê Văn Kỳ (Đà Nẵng).