Cuối năm, Co.op Food liên tục khai trương cửa hàng mới