Dạ khúc Xưa và Nay, mở bảng thi dành cho sinh viên