“Dai-ichi Life – Cung đường yêu thương 2022” nhận Chứng nhận Kỷ lục mới