Đắk Lắk: Thiếu hơn 1.800 chỉ tiêu biên chế cho ngành y tế

Ngày 25-12, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có báo cáo gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác chống dịch COVID-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Hiện Đắk Lắk đang thiếu hơn 1.800 chỉ tiêu biên chế ngành y tế

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, số lượng chỉ tiêu biên chế viên chức được giao cho các đơn vị sự nghiệp y tế là rất thấp. Có nhiều đơn vị, nhất là tuyến bệnh viện đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh.

Nếu tính theo Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, cũng như tính định biên chế theo quy định thì nguồn nhân lực của cả ngành y tế tỉnh Đắk Lắk còn thiếu hơn 1.800 chỉ tiêu biên chế.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho hay hiện định mức giao biên chế viên chức cho các đơn vị sự nghiệp là rất thấp nên việc thực hiện tinh giản biên chế rất khó khăn. Có nhiều đơn vị đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực, luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Trong khi đó, công suất sử dụng giường bệnh của nhiều bệnh viện đạt từ 110% đến 130% nên ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh. Do vậy, cần phải bổ sung biên chế để tuyển dụng bổ sung vào các vị trí, bộ phận công tác quan trọng.

Trong khi đó, từ năm 2020 đến tháng 6-2022, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk có đến 159 công chức, viên chức y tế xin thôi việc. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách về tiền lương, chế độ phụ cấp chưa tương xứng với khối lượng, môi trường, điều kiện làm việc.


C. Nguyên