Đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức

Liên quan đến thông tin “Bộ Tài chính công bố kết quả kiểm tra tiền công đức tại tỉnh Quảng Ninh, trong đó chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo”, ngày 24-7, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết trước đó, UBND TP Uông Bí đã gửi các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn công văn về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử – văn hoá, đình, chùa trên địa bàn nhưng không hiểu sao phía chùa Ba Vàng lại cho rằng chưa nhận được công văn nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu, chi tiền công đức.

Chùa Ba Vàng. Ảnh minh họa

Theo UBND TP Uông Bí, thực hiện Công văn số 897/UBND-TM5 ngày 19-4-2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Công văn số 2211/STC-QLNS ngày 15-5-2023 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo kết quả kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử – văn hoá, đình chùa theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 15-5, UBND TP Uông Bí đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử – văn hoá, đình chùa trên địa bàn TP Uông Bí và ban hành Công văn số 1574/UBND-TCKH ngày 23-5 về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử – văn hoá, đình, chùa trên địa bàn thành phố gửi các di tích lịch sử – văn hóa có thu tiền công đức gửi Ban Trị sự chùa Ba Vàng, trong đó đề nghị chùa báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi kèm.

  • Chùa Ba Vàng nói gì về việc “không báo cáo thu chi tiền công đức”?

Tuy nhiên, qua kiểm tra thông tin, UBND TP Uông Bí được Ban trị sự chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản số 1574/UBND-TCKH ngày 23-5 của UBND TP Uông Bí nên chùa chưa thực hiện các nội dung và báo cáo về UBND TP Uông Bí.

Vì vậy, UBND TP Uông Bí đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị liên quan kiểm tra quy trình việc chuyển nhận văn bản giữa các đơn vị.

Đồng thời, ngày 24-7, UBND TP Uông Bí đã ban hành Công văn số 2240/UBND-TCKH đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức.

Lãnh đạo UBND TP Uông Bí thông tin thêm sau khi nhận được báo cáo của chùa Ba Vàng, UBND TP này sẽ tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 23-7, chùa Ba Vàng đã có thông cáo khẳng định “thực tế không hề có một đoàn kiểm tra nào đến chùa Ba Vàng trực tiếp kiểm tra việc thu chi tiền công đức” và “Chùa Ba Vàng cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức”.

“Như vậy, không đoàn nào đến kiểm tra, không có yêu cầu nhà chùa nộp báo cáo thu chi tiền công đức thì cơ sở đâu mà cho rằng Chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức?” – thông cáo của chùa Ba Vàng nêu rõ.

Trước thông tin trên, đại diện UBND TP Uông Bí cho biết, ngày 23-5, địa phương này đã gửi công văn số 1574/UBND-TCKH do ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí, ký gửi Ban Trị sự chùa Ba Vàng. Theo công văn này, UBND TP Uông Bí đề nghị Ban Trị sự chùa Ba Vàng báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa theo đề cương và gửi về địa phương này trước ngày 15-6.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cũng xác nhận địa phương này đã gửi các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn công văn trên nhưng không hiểu sao phía chùa Ba Vàng lại cho rằng chưa nhận được công văn nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu, chi tiền công đức.

Về việc này, sáng 24-7, chùa Ba Vàng tiếp tục khẳng định không hề có bất kỳ chứng cứ nào về việc giao – nhận văn bản số 1574/UBND-TCKH giữa chùa Ba Vàng và UBND TP Uông Bí. “Giả sử chùa Ba Vàng đã được giao – nhận “văn bản” đó (văn bản số 1574 – PV) nhưng không báo cáo thì tại sao UBND TP Uông Bí không nhắc nhở, đôn đốc chùa Ba Vàng thực hiện?

Một lần nữa, chùa Ba Vàng khẳng định, chùa Ba Vàng hoàn toàn không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa nộp báo cáo thu chi tiền công đức, không hề có bất kỳ chứng cứ nào về việc giao nhận văn bản giữa chùa Ba Vàng và UBND TP Uông Bí” – thông tin từ chùa Ba Vàng nêu.


Trọng Đức