Doanh nghiệp phá rừng làm nhà máy, 14 năm sau xin bồi thường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN-PTNT) tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng, nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích 500 m2 rừng phòng hộ khi xây dựng Nhà máy nước Đa Thiện 3 (phường 8, TP Đà Lạt).

Năm 2009, Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng (nay cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng) được thuê đất triển khai dự án nhà máy nước tại hồ Đa Thiện 3 với diện tích 500 m2 đất lâm nghiệp tại tiểu khu 144B.

Đọc thêm

Diện tích 500 m2 này có quy hoạch là rừng phòng hộ, được trồng thông ba lá từ năm 1986 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi được thuê đất, doanh nghiệp và Sở NN-PTNT có một số văn bản đề nghị xin phép chặt hạ thông ba lá trên diện tích xây nhà máy nước, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án.

Tuy nhiên, rà soát hồ sơ liên quan cho thấy chưa có văn bản của cấp thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng và cấp phép tận dụng lâm sản trên diện tích giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy nước Đa Thiện 3.

Đến ngày 23-5-2023, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường khu vực 500 m2 nêu trên theo đề nghị của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng, xác định nơi đây đã là công trình nhà máy nước.

Chủ nhà máy nước lý giải vì thiếu hụt nước nghiêm trọng tại TP Đà Lạt, đặc biệt là nguồn nước cung cấp cho người dân tại phường 8 và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nên công ty đã thực hiện chặt hạ cây rừng vào năm 2009, xây dựng nhà máy và vận hành cung cấp nước từ năm 2009 đến nay.

Theo Sở NN-PTNT, vi phạm của doanh nghiệp thuộc khung xử lý vi phạm hành chính và xảy ra từ năm 2009 đến nay đã hết thời hiệu xử phạt. Vì vậy, sở đề xuất UBND tỉnh cho công ty này bồi thường thiệt hại rừng, nộp tiền trồng rừng thay thế như nêu trên.

Liên quan đến vụ việc này, giữa tháng 3-2023, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng với hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà máy nước. Doanh nghiệp này chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính và nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Sau đó, công ty có văn bản gửi Chánh Thanh tra sở xin được giữ lại nhà máy nước Đa Thiện 3, không phải tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu của đất trong thời gian tiến hành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.


Trường Nguyên