EVNGENCO3 thích ứng linh hoạt để phát triển bền vững trong năm 2022