Gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu được nhận phần chênh lệch tăng thêm

Ngày 24-7, BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 63 tỉnh, thành phố về việc khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 8-2023, đồng thời truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7-2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14-8 thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

Ngày 14-8 sẽ truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7-2023 theo mức hưởng mới. Ảnh minh hoạ

Đọc thêm

Cụ thể, để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 42, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả tới người hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả; phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng.

Ngoài ra, nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và cơ quan bưu điện chủ động phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới; nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42; thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8-2023 tới người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Theo BHXH Việt Nam, hiện cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hằng tháng. Năm 2022, mức hưởng lương hưu trung bình hiện nay khoảng 5,4 triệu đồng/tháng cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021 (4,2 triệu đồng/tháng).

BHXH Việt Nam cho biết thời gian qua ngành đã đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM). Trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước đã có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022.


D.Thu