Hàng trăm bác sĩ, cán bộ y tế ở Gia Lai nghỉ việc

Ngày 24-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản thông báo kết luận của ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sau khi làm việc với Sở Y tế tỉnh này. Trong đó, đặc biệt yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc.

Theo Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2021, toàn ngành có 110 trường hợp là bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Trong đó riêng bác sĩ là 70 trường hợp. Cụ thể có 38 bác sĩ thôi việc, 12 bác sĩ nghỉ hưu, 10 bác sĩ bị kỷ luật buộc thôi việc và 1 trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục có 23 trường hợp nghỉ việc. Trong đó có 6 bác sĩ với những lý do tương tự.

Nguyên nhân bác sĩ, cán bộ y tế xin nghỉ việc chủ yếu là do áp lực công việc cao, trong khi đó chế độ đãi ngộ thấp.

Nguồn nhân lực ngành Y tế Gia Lai hiện thiếu cán bộ y tế chuyên khoa sâu và cán bộ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng như: Lao, phong, tâm thần, bác sĩ gây mê hồi sức. Thậm chí, nguồn thu hàng năm của đơn vị chủ yếu từ quỹ bảo hiểm y tế, do không có bác sĩ gây mê hồi sức nên đơn vị không thực hiện được các phẫu thuật, đã ảnh hưởng đến nguồn thu.

Đã có có hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế ở tỉnh Gia Lai nghỉ việc

Do đó, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh Gia Lai có cơ chế thu hút người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh. Có chính sách riêng đối với cán bộ y tế công tác tại trạm y tế như: cấp hoặc hỗ trợ đất ở… cho cán bộ y tế an cư lạc nghiệp tại cơ sở. Từ đó, cán bộ y tế an tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sau cuộc họp với Sở Y tế, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã kết luận ngành y tế tỉnh còn nhiều tồn tại như: nguồn nhân lực còn thiếu, hàng năm tuyển dụng không đạt chỉ tiêu được giao; chưa có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để kịp thời kiện toàn công tác cán bộ dẫn đến thiếu nhiều lãnh đạo trung tâm y tế, bệnh viện, lãnh đạo cấp phòng – khoa…

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu câu Sở Y tế nhanh chóng củng cố, kiện toàn công tác tô chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng…

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, nhân viên y tế, nhất là với đội ngũ y, bác sĩ công tác ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa; kịp thời động viên, khuyến khích về vật chất và tinh thần, quan tâm tạo môi trường làm việc để cán bộ, y – bác sĩ an tâm công tác, gắn bó lâu dài, cống hiến công sức cho đơn vị, cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng thời cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y tế của tỉnh; chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực để cử đi đào tạo; nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền chính sách đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế để thu hút nguồn nhân lực y tế công tác gắn bó lâu dài tại tỉnh.


Hoàng Thanh