Khánh Hòa phát động chương trình “Hành động xanh – Vì tương lai xanh”