Kỷ luật một nguyên bí thư, chủ tịch HĐND huyện

Ngày 28-4, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hoà Bình cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình đã họp xem xét kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định.

Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015-2020) đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng.

Vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015-2020) là nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015-2020) bằng hình thức Khiển trách.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, ông Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Bí thư Huyện uỷ Mai Châu (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021), đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Vi phạm của ông Nguyễn Đức Thịnh là nghiêm trọng, có tính chất mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Thịnh bằng hình thức Cảnh cáo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục vi phạm và tổ chức kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.


Như Quỳnh